Psihoterapija je moja mentalna higijena!

Kada ljudi pomisle na psihoterapiju obično pomisle na razgovor, probleme, plač, nelagodu, ali rijetko pomisle na promjenu koja se odvija kroz dijalog uz edukovanog terapeuta i klijenta.

Psihoterapija je istraživanje sebe, osvješćivanje onoga što je u nama, što nas koči, sputava i otežava da se nosimo sa svakodnevnicom. Svako od nas se suočava sa brojnim problemima lične prirode, sa problemima u partnerskim vezama, u porodičnim vezama, problemima u socijalnom okruženju koja imaju veze s nama.

Psihoterapija nije za “slabe, bolesne ili nesposobne ljude”. Psihoterapija je za svu djecu, tinejdžere, odrasle, za hrabre ljude koji su spremni da se na adekvatan način suočavaju sa problemima i teškoćama koje im remete svakodnevno funkcionisanje.
Psihoterapija nije samo za one koji imaju teškoća u svakodnevnici ona je za sve one koje žele raditi na sebi i na razvoju svojih potencijala.


NIJE SRAMOTA TRAŽITI POMOĆ, LOŠE JE NEGIRATI I POTISKIVATI PROBLEME.

Obično ljudi kada se ne mogu da izbore sa situacijom pokušavaju mjenjati druge ljude, pokušavaju ih kontrolirati.
Psihoterapija vodi ka rasterećenju od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska, prema boljem razumjevanju sopstvenog stanja i situacije u kojoj se nalazimo. Vodi ka smanjenju konflikata i poboljšanju odnosa sa drugim osobama kao i pronalaženju boljih načina za prevladavanje i riješavanje problema.

Kome je zapravo namjenjena psihoterapija i zbog čega ljudi dolaze?

Najčešći motivi zbog kojih ljudi potraže psihoteraputsku pomoć se kreću od osjećaja zbunjenosti, nesigurnosti, preko unaprijeđenja ličnih potencijala, želje da razjasne neka životna pitanja, životnih kriza uzrokovanih traumama, nasiljem u porodici, vezama, psihičkom, fizičkom ili seksualnim zlostavljanjem do kompleksnijih psihičkih smetnji u funkcionisanju.

Psihoterapija je namjenjena svim ljudima koji su spremni ili im treba podrška i podsticaj da prevaziđu i suoče se sa krizama.
Klijenta ne mjenja terapeut, niti njegove tehnike, znanje, metode i intervencije, niti klijenta mjenja psihoterapija. Klijenta mjenja njegova želja i posvećenost sebi i promjeni , trud, volja i inicijativa da resurse koje terapeut i psihoterapija imaju, iskoristi za sebe. Promjena koja se događa tokom psihoterapije, koja i jeste suština postojanja terapije, događa se slobodnom voljom, odlukom i angažovanjem klijenta. Moć promjene nije u psihoterapeutu i psihoterapiji, MOĆ JE U KLIJENTU

Terapeutova uloga sastoji se u tome da osobu potakne na razumijevanje pozadine problema, pomogne joj da ga proradi, nauči nešto iz toga i da raste u svakom smislu. Pruža podršku, osvijetli neki drugi aspekt, ukaže i na druge pravce i mogućnosti koje osoba nije vidjela. Neutralnost terapeuta je jako važna za taj proces.
Odlazak kod terapeuta ne podrazumjeva riješavanje svih problema sad i odma.
Razgovor sa terapeutom nam pomaže da se na kreativan i uzbudljiv način suočimo sa najrazličitijim problemima i teškoćama, a da tom prilikom uz sebe imamo posvećenog, stručnog i strpljivog saveznika.

Rezultat je kvalitetniji život, kako na ličnom , porodičnom i profesionalnom planu. Osobe su spremnije za suočavanje sa izazovima, za realizaciju bliskosti i razumjevanja drugih i sebe, samim tim njihovo samopouzdanje i osjećaj zadovoljstva sobom su veći.

OSTAVITE ODGOVOR

Unesite Vaš komentar!
Unesite ime ovdje